Apsardzes sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

Apsardzes sertifikātu izsniedz Valsts policija.
Valsts policija pirms apsardzes sertifikāta izsniegšanas pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apmaksas veikšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apmaksas veikšana
Normatīvie akti:
Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Par pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu un termiņa pagarināšanu
par pārbaudījuma kārtošanu Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
par apsardzes sertifikāta izsniegšanu Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Par pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu un termiņa pagarināšanu