Apsardzes sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

Apsardzes sertifikātu izsniedz Valsts policija.
Valsts policija pirms apsardzes sertifikāta izsniegšanas pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests
Nepieciešams pakalpojuma solī:
9
I variants (160 st. izglītības programmai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
10
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
4
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
6
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
7
II variants (84 st. izglītības programmai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
10