Kārtības uzturēšana par maksu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos publiskos pasākumos, ja tās, pieteikumā Rīgas pilsētas pašvaldībai ir norādījušas, ka nepieciešams Rīgas pašvaldības policijas atbalsts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Par šādu pakalpojumu tiek slēgts līgums saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu vai savstarpēju vienošanos, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma un citu saistītu dokumentu prasības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Atkarīgs no konkrētā publiskā pasākuma specifikas un termiņa, cik ilgi pirms plānotā pakalpojuma saņemšanas tiek iesniegts pieteikums. Pakalpojuma saņemšanas termiņš var tikt noteikts saskaņā ar Rīgas pilsetas izpilddirektora rīkojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas pašvaldības policijas struktūrvienības darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Pēc publiska pasākuma rīkošanas iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā, sazināties ar Rīgas pašvaldības policijas par pakalpojumu atbildīgo darbinieku (telefoniski vai e-pastā).
Brīdinājums
Par noslēgtā līguma starp Rīgas pašvaldīas policiju un pakalpojumu saņēmēju saistību nepildīšanu var tikt aprēķināts līgumsods.
Atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 19.pantam, par noteiktās publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas un norises kārtības pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022