Spridzinātāja sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Lai fiziskā persona būtu pilnvarota rīkoties ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktajā kārtībā, tā saņem spridzinātāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu veikšanā.
Spridzinātāja sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras apguvušas atbilstošu profesionālās pilnveides programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 11.panta otrās daļas 1.punktā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 15 dienas. Ja ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma paraugs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1