Statistiska no Fizisko personu reģistra
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra. Statistika tiek gatavota izmantojot programmatūru, kuras izstrādei ir nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji.

Valsts nodeva: 5,00 euro par vienu lapaspusi (MK Nr.505 2.7.p.), vai PMLP maksas pakalpojums (MK Nr.562 2.p.) par programmatūras izstrādi (1 cilvēkstunda 80,00 euro statistikas sagatavošanai pēc norādītajiem kritērijiem).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Termiņš tiek noteikts atbilstoši pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju izpildei.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums"
Atgādinājums
Pakalpojuma sagatavošanas termiņš ir saistīts ar pieprasījumā konkrēti un precīzi definētiem nepieciešamo ziņu atlases kritērijiem.
Brīdinājums
Privātpersonu un komersantu interesēs dati tiek sniegti, veicot Pārvaldes maksas pakalpojuma samaksu.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 562; 01.01.2018)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.10.2021