Produkta dokumentācijas izvērtējums par tā atbilstību zāļu definīcijai
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Produkta ražotājs vai tā pārstāvis pieprasa Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk-ZVA) izvērtējumu, lai noteiktu, vai tā ražotais produkts atbilst zāļu definīcijai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
2 mēnešu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite