Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši Mk noteikumu prasībām. Ārstniecības, soc.iestāžu vadītājs atbilstoši MK noteikumiem iesniedz VI iesniegumu (ar nepieciešamiem dokumentiem) par iestādes atbilstības novērtēšanu, lai iegādātos zālēs no zāļu lieltirgotavām vai aptiekām. VI veic pārbaudi un  pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārstniecības un sociālās aprūpes iestāde iesniedz VI MK 27.03.2007. noteikumos nr. 220 2.pielikumā minēto iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem. Dokumentus var iesniegt klātienē. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Iesnieguma veidlapas un norādījumi publicēti VI mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Pakalpojumi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Rēzeknē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Talsos
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Rēzeknē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Talsos
Parādīt visus...