Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši Mk noteikumu prasībām. Ārstniecības, soc.iestāžu vadītājs atbilstoši MK noteikumiem iesniedz VI iesniegumu (ar nepieciešamiem dokumentiem) par iestādes atbilstības novērtēšanu, lai iegādātos zālēs no zāļu lieltirgotavām vai aptiekām. VI veic pārbaudi un  pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).
Atgādinājums
Atbilstoši MK noteikumiem ārstniecības, soc.iestāžu vadītājs 30 dienas pirms iepriekšējās atļaujas  derīguma termiņa beigām iesniedz VI iesniegumu par atkārtotu iestādes atbilstības pārbaudi atļaujas zāļu iegādei saņemšanai.
Brīdinājums
Pārkāpjot augstāk minētos nosacījumus, iestāde nesaņem atbilstošo atļauju iegādāties zāles vai iepriekš izsniegtā atļauja tiek apturēta vai anulēta.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.03.2023