Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana Pārtikas un veterinārajam dienestam
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai izteiktu priekšlikumu, iesniegtu sūdzību, uzdotu jautājumu, pieprasītu un saņemtu informāciju no iestādes, nepieciešams iesniegt iesniegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ikviens var vērsties dienestā ar lūgumu, sūdzību vai priekšlikumu, vai pieprasīt informāciju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā Zemkopības ministrijai. Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Ja nepieciešams saņemt oficiālu iestādes atbildi, iesniegumu, sūdzību vai informācijas pieprasījumu jāiesniedz atbilstoši Iesniegumu likuma un Elektronisko dokumentu likuma prasībām, t.i., iesniegumu, sūdzību vai informācijas pieprasījumu jāiesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz PVD oficiālo e-pastu, vai ar vietnes latvija.lv starpniecību, vai arī iesniegumu jānosūta pa pastu, pašrocīgi parakstītu, papīra formā vai to var iesniegt personīgi PVD.
Normatīvie akti
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 0; 01.01.2008)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 0; 20.11.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pasts@pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - https://www.pvd.gov.lv/lv/rekviziti-nodevu-un-naudas-sodu-parskaitisanai

Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.08.2022