Lēmuma iesniegšana par tirgus dalībnieku paziņoto vienošanos
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas var Konkurences padomei iesniegt izvērtēšanai paziņojumu par vienošanos, ja tās mērķis vai sekas var ierobežot, kavēt vai deformēt konkurenci Latvijas teritorijā.
Paziņojumu var neiesniegt, ja vienošanās ir atļauta saskaņā ar vispārējiem vai nozaru principiem.
Izskatot paziņojumu Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu.
Vienošanās atļauja var tikt piešķirta uz noteiktu termiņu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēji ir juridiskās personas - vienošanās dalībnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja Konkurences padome konstatē, ka vienošanās mērķis vai sekas kavē vai deformē konkurenci, uz vienošanos nav attiecināmi paredzētie izņēmumi, nav pieņemts Konkurences padomes lēmums par vienošanās atļaušanu vai atļaušanu ar nosacījumiem
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Konkurences padome
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, 2. korpuss, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.08.2020