Lēmums par tirgus dalībnieku apvienošanos
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties, pirms apvienošanās darījuma iesniedz Konkurences padomei ziņojumu. Izskatot ziņojumu Konkurences padome ar lēmumu var atļaut, atļaut ar nosacījumiem vai aizliegt plānoto apvienošanos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēji ir komercuzņēmumi un fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā nodokļu maksātāji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas
Atgādinājums
Paziņošanas par plānoto apvienošanos pienākums
Brīdinājums
Ja ziņojums par apvienošanos nav iesniegts, Konkurences padome var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 3% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.
Naudas soda samaksa neatbrīvo no pienākuma iesniegt paziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Konkurences padome
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, 2. korpuss, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022