Iesnieguma izskatīšana par Konkurences likuma pārkāpumiem
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Persona, kurai Konkurences likuma pārkāpuma dēļ ir radies vai var rasties tiesību vai tiesisko interešu aizskārums, vai pārkāpumā iesaistītā persona var iesniegt Konkurences padomei attiecīgu iesniegumu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu saņem komercsabiedrība, fiziskā persona, kas ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Konkurences padome Atzinums par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā
Konkurences padome Iesniegums par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma uzraudzību