Dizainparauga īpašnieka datu maiņa, pārstāvja maiņa vai pārstāvja datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru, grozījumiem šo personu adresēs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dizainparauga īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, kura iesniegusi Patentu valdē iesniegumu dizainparauga īpašnieka datu maiņai, pārstāvja vai pārstāvja datu maiņai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Dizainparaugu likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām maksām. Dizaineri – skolēni, studenti, pensionāri un personas, kurām piešķirta I vai II invaliditātes grupa, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām maksām.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana) Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību