Dizainparauga īpašnieka datu maiņa, pārstāvja maiņa vai pārstāvja datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru, grozījumiem šo personu adresēs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dizainparauga īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, kura iesniegusi Patentu valdē iesniegumu dizainparauga īpašnieka datu maiņai, pārstāvja vai pārstāvja datu maiņai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Dizainparaugu likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par dizainparauga īpašnieka datu maiņu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite