Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmju tiesības ir stingri teritoriālas. Zīme jāreģistrē katrā valstī, kurā grib to aizsargāt. Ar vienu  preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu preču zīmes pieteicējs var  nodrošināt preču zīmei aizsardzību 123 pasaules valstīs. Lai pieteiktu preču zīmi starptautiskajai reģistrācijai, preču zīmei ir jābūt reģistrētai vai pieteiktai reģistrācijai Latvijā. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus un var tikt atjaunotas uz 10 gadiem attiecīgi samaksājot starptautiskās reģistrācijas noteikumos noteiktās nodevas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks.
Termiņš:
2 mēneši no starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas  datuma, ja pieteicējs ir izpildījis visus starptautiskā nolīguma  noteikumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments