Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmju tiesības ir stingri teritoriālas. Zīme jāreģistrē katrā valstī, kurā grib to aizsargāt. Ar vienu  preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu preču zīmes pieteicējs var  nodrošināt preču zīmei aizsardzību 123 pasaules valstīs. Lai pieteiktu preču zīmi starptautiskajai reģistrācijai, preču zīmei ir jābūt reģistrētai vai pieteiktai reģistrācijai Latvijā. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus un var tikt atjaunotas uz 10 gadiem attiecīgi samaksājot starptautiskās reģistrācijas noteikumos noteiktās nodevas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks.
Termiņš:
2 mēneši no starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas  datuma, ja pieteicējs ir izpildījis visus starptautiskā nolīguma  noteikumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Ja valsts, uz kuru ir attiecināta starptautiskā reģistrācija, atsaka aizsardzību savā teritorijā, tad to apstrīd attiecīgajā valstī saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem.
Atgādinājums
Starptautiskais birojs pieteicējam sūta atgādinājumu par atjaunošanu 6 mēnešus pirms atjaunošanas termiņa beigām. Patentu valde šajā procesā nav iesaistīta.  Ja reģistrācija tiek atjaunota, Starptautiskais birojs par to informē Patentu valdi. Pirmos piecus gadus starptautiskās reģistrācijas pastāvēšana  ir atkarīga no nacionālā pieteikuma, uz kuru ir balstīta starptautiskā reģistrācija, pastāvēšanas. Ja ir pagājuši 5 gadi kopš preču zīmes starptautiskās reģistrācijas, tad starptautiskā reģistrācija vairs nav atkarīga no nacionālās reģistrācijas un starptautisko reģistrāciju var atjaunot arī tad, ja nacionālā reģistrācija vairs  nav spēkā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2022