Dizainparauga licences līguma reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi lietošanas tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Dizainparaugu likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, licences līguma reģistrēšanas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizainers, kurš radījis attiecīgo dizainparaugu, maksā 40 % no noteiktās maksas, savukārt, ja dizainparaugu ir radījis skolēns, students, persona, kurai piešķirta vecuma pensija, vai persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte - maksā 20 % no noteiktās maksas.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību