Dizainparauga licences līguma reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi lietošanas tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Dizainparaugu likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, licences līguma reģistrēšanas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par licences līguma reģistrāciju (brīvā formā)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1