Dizainparauga licences līguma reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi lietošanas tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Dizainparaugu likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, licences līguma reģistrēšanas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes pieņemtajam lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Komerclikums
(Saeima; likumi; 01.01.2002)
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Komercķīlas likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Dizainparaugu likums
(Saeima; likumi; 18.11.2004)
Maksātnespējas likums
(Saeima; likumi; 01.11.2010)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 01.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2022