Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība sniedz izziņu par  zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši  teritorijas plānojumam. Izziņa nepieciešama darījumiem ar zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Beverīnas novada pašvaldībai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1