Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība sniedz izziņu par  zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši  teritorijas plānojumam. Izziņa nepieciešama darījumiem ar zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
(Augstākā Padome; likumi; 32; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.09.2019