Iesniegumu pieņemšana Mārupes novada pašvaldībā
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iedzīvotājs uz iesnieguma pamata var pieprasīt pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pieteikt pašvaldības pakalpojumu saņemšanu, ierosināt dažādu procesu uzsākšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums iestādei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1