Pašvaldībai adresētu iesniegumu pieņemšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pašvaldībai adresētu iesniegumu, lai pieteiktu kādu no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Netiek izskatīti iesniegumi, kas izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu vai kuriem noteikta cita izskatīšanas kārtība.
Normatīvie akti
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 20.04.2000)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022