Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dokumentu, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Rīgas valstspilsētas Centrālas administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (turpmāk - Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs) darbinieks izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieks klienta mutvārdu iesniegumu noformē rakstveidā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050. Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 114; 05.03.2011)
Personu apliecinošu dokumentu likums
(Saeima; likumi; 15.02.2012)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.09.2023