Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, (turpmāk-Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs), lai saņemtu autorizācijas tiesības vai autorizējas, izmantojot portāla Latvija.gov.lv Vienoto pieteikšanās moduli.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā:
1) jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (iesniegumu sagatavo Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju),
2) fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), fiziskas personas pilnvarojuma gadījumā nepieciešams uzrādīt notariāli apliecinātas pilnvaras oriģinālu,
3) juridiskai personai (tās pārstāvim) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), juridiskas personas pilnvarojuma gadījumā jāiesniedz vai jāuzrāda pilnvaras oriģināls,
4) gadījumā, kad juridiska persona nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdota nodokļu maksātāja apliecība un dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības.

Autorizēties ar lietotājvārdu un paroli ir nepieciešams tikai tad, ja nav iespējams izmantot portāla Latvija.gov.lv Vienoto pieteikšanās moduli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lietotāja vārdu un pirmreizējo paroli portāla e-pakalpojumu lietošanai var saņemt klātienē
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs