Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā autorizācijas tiesību piešķiršanai portālā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieku un amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050. Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Lietotājam ir  pienākums, pirmo reizi autorizējoties portālā, nomainīt paroli uz jaunu, sev vien zināmu burtu, ciparu un speciālo simbolu virkni (minimāli 8 simboli, t.sk. lielie, mazie burti, speciālie simboli). Atkārtota autorizēšanās ar pašvaldības izsniegtu paroli nav iespējama.
Personai ir pienākums nepieļaut autorizācijas datu izpaušanu trešajām personām un nesankcionētu piekļuvi tiem.
Brīdinājums
Pašvaldībai ir tiesības bloķēt personas autorizācijas tiesības, ja:
1) netiek pildīti vai tiek pārkāpti noteikumi;
2) rodas pamatotas aizdomas, ka lietotāja konts tiek izmantots neparedzētiem mērķiem vai tiek veiktas darbības, kas var bloķēt un/vai traucēt portāla darbību.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.11.2020