Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, lai saņemtu autorizācijas tiesības vai autorizējas, izmantojot portāla Latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieku un amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050. Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Lietotājam ir  pienākums, pirmo reizi autorizējoties portālā, nomainīt paroli uz jaunu, sev vien zināmu burtu, ciparu un speciālo simbolu virkni (minimāli 8 simboli, t.sk. lielie, mazie burti, speciālie simboli). Atkārtota autorizēšanās ar pašvaldības izsniegtu paroli nav iespējama.
Personai ir pienākums nepieļaut autorizācijas datu izpaušanu trešajām personām un nesankcionētu piekļuvi tiem.
Brīdinājums
Pašvaldībai ir tiesības bloķēt personas autorizācijas tiesības, ja:
1) netiek pildīti vai tiek pārkāpti noteikumi;
2) rodas pamatotas aizdomas, ka lietotāja konts tiek izmantots neparedzētiem mērķiem vai tiek veiktas darbības, kas var bloķēt un/vai traucēt portāla darbību.
Normatīvie akti
1.pielikums - Fiziskas personas iesniegums
(Rīgas pilsētas izpilddirektors; noteikumi; 4; 06.02.2014)
2.pielikums - Juridiskas personas iesniegums
(Rīgas pilsētas izpilddirektors; noteikumi; 4; 06.02.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022