Saraksta par personām, kuras ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti darba aizsardzības jautājumos, uzturēšana un aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos ir fiziska persona, kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetents speciālists ir tiesīga darboties persona, kura ir ieguvusi profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Ik pēc pieciem gadiem kompetentajam speciālistam ir jānokārto sertifikācijas eksāmens un jāsaņem sertifikāts kādā no personāla sertifikācijas institūcijām. Tās sniedz Labklājības ministrijai datus par sertificētajiem speciālistiem un ministrija tos iekļauj sarakstā. Speciālisti, kas ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā, ir pielīdzināmi kompetentajam speciālistam piecus gadus no izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanas dienas. Ja šie speciālisti vēlas tikt iekļauti kompetento speciālistu sarakstā, tiem jāiesniedz attiecīgs iesniegums Labklājības ministrijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz Labklājības ministrijā:
1) Iesniegums par iekļaušanu Labklājības ministrijas interneta vietnē www.lm.gov.lv publicētajā kompetento speciālistu darba aizsardzības jautājumos sarakstā, kā arī izglītības dokuments (kopija), ja kopš tā ieguves nav pagājuši vairāk kā 5 gadi.
vai
2) Iesniegums par savas kontaktinformācijas publicēšanu, ja persona jau ir iekļauta kompetento speciālistu sarakstā.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt klātienē (Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28), pa pastu vai elektroniski (e-pastā vai  e-adresē), izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Labklājības ministrija precizē kompetento speciālistu sarakstu Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv 10 darba dienu laikā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki