Daugavpils pilsētas jauniešu (13-14 gadi) nodarbinātības organizēšana vasara laikā (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
13-14 gadīgo jauniešu nodarbinātības programma tiek realizēta jaunietim izglītības iestādē, kurā viņš mācās. Obligāta prasība ir deklarēta dzīvesvieta Daugavpils pilsētā. Strādā 10 darba dienas, 4 stundas dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
356
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrācija Daugavpils pilsētas vasaras nodarbinātības programmā 13 - 14 gadīgiem jauniešiem notiek elektroniski. Elektroniskā reģistrācija jauniešiem sākas marta mēneša pirmajā sestdienā plkst.11.00 un ir atvērta piecas kalendārās dienas. Elektroniskā reģistrācija notiek tiešsaistē tīmekļvietnē www.jaunatne.daugavpils.lv, sadaļā „Nodarbinātība”.
Pieejamas konsultācijas gan pa tālruni, gan klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde"
Adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65421916, 27096500
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
13 – 14 gadīgiem jauniešiem, kuri ir iekļauti pamatsarakstā (saraksts ar ierobežotu vietu skaitu, atbilstoši pieejamo darba vietu skaitam), sākot no aprīļa pirmās pirmdienas, viena mēneša laikā ir jāiesniedz dokumenti savas izglītības iestādes sociālajam pedagogam, vai skolas darbiniekam, kuru skolu administrācija nozīmēja par jauniešu darba vadītāju.
Iesniedzamie dokumenti:
-medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa 027/u – "Izraksts no ambulatorā/stacionārā slimnieka medicīniskās kartes”);
-atļauja strādāt no vecākiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde"
Adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65421916, 27096500
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki