Saraksta par personām, kuras ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti darba aizsardzības jautājumos, uzturēšana un aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos ir fiziska persona, kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetents speciālists ir tiesīga darboties persona, kura ir ieguvusi profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Ik pēc pieciem gadiem kompetentajam speciālistam ir jānokārto sertifikācijas eksāmens un jāsaņem sertifikāts kādā no personāla sertifikācijas institūcijām. Tās sniedz Labklājības ministrijai datus par sertificētajiem speciālistiem un ministrija tos iekļauj sarakstā. Speciālisti, kas ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā, ir pielīdzināmi kompetentajam speciālistam piecus gadus no izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanas dienas. Ja šie speciālisti vēlas tikt iekļauti kompetento speciālistu sarakstā, tiem jāiesniedz attiecīgs iesniegums Labklājības ministrijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē sertifikācijas eksāmenu. Lēmumu par rezultātiem Komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena. Sertifikācijas institūcijas un izglītības iestādes informē Labklājības ministriju, kas aktualizē speciālistu sarakstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par kontaktinformāciju
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums, ja diploms par izglītību iegūts līdz 2017.gadam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums, ja diploms par izglītību iegūts no 2018.gada
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Kompetento speciālistu saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2