Kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos ir juridiska persona (ārpakalpojuma sniedzējs), kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetentas institūcijas ir tiesīgi darboties komersanti, kas ir saņēmuši kvalitātes sistēmas sertifikātu darba aizsardzības jomā un kuriem Labklājības ministrija ir piešķīrusi kompetentas institūcijas statusu. Tādejādi ir iespējams pārliecināties par kompetentas institūcijas iespējām piedāvāt kvalitatīvus darba aizsardzības pakalpojumus, veicinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Kompetento institūciju saraksts ir publicēts Labklājības ministrijas interneta vietnē www.lm.gov.lv, kā arī par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai Labklājības ministrijas amatpersonas lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Labklājības ministrijas valsts sekretāram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.  Iesniegumā norāda, kuru administratīvo aktu apstrīd, administratīvā akta apstrīdēšanas pamatojumu, kā arī lūgumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Labklājības ministrija
Kontaktinformācija: Kontaktinformācija: Rīga, Skolas iela 28, Rīga, LV - 1331
epasts: lm@lm.gov.lv , tālrunis:80205100
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.05.2023