E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju" - https://epak2.pmlp.gov.lv/#/PersonCapacity.

Pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vai personai, ar pakalpojuma lietotājam zināmo personas kodu, vārdu un uzvārdu Fizisko personu reģistrā nav reģistrētas ziņas par rīcībspējas ierobežojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Informācija tiek sniegta uzreiz

Paziņojums

Iespējami pakalpojuma plānveida vai ārkārtas darbības pārtraukumi

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Izziņa no Fizisko personu reģistra