E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju" - https://epak2.pmlp.gov.lv/#/PersonCapacity.

Pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vai personai, ar pakalpojuma lietotājam zināmo personas kodu, vārdu un uzvārdu Fizisko personu reģistrā nav reģistrētas ziņas par rīcībspējas ierobežojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Informācija tiek sniegta uzreiz

Paziņojums

Iespējami pakalpojuma plānveida vai ārkārtas darbības pārtraukumi

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pakalpojuma lietotāja veiktais datu pieprasījums tiek fiksēts audita pierakstu sistēmā.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1993)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 131; 03.03.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.11.2021