Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Lai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veiktu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un nodrošinātu darbinieku apstarošanas kontroli, kā arī lai nodrošinātu individuālo dozimetrisko mērījumu vienotību valstī, saskaņā ar 2013.gada 1.decembra MK noteikumi Nr.1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" 7.pantu LVĢMC nodrošina dozimetru apmaiņu un informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru par veikto individuālo dozimetrisko mērījumu rezultātiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments