Darba inspekcijas atļauja bērnu (izpildītāju) nodarbināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, ja bērnu kā izpildītāju vēlas nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šāda atļauja tiek izsniegta, ja 1.) šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 2.) viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu; 3.) šāda nodarbināšana nekavē bērna izglītošanos, par ko Darba inspekcija pieprasa izziņu no izglītības iestādes. Pirms atļaujas piešķiršanas Darba inspekcija ir tiesības pieprasīt darba devējam nodrošināt drošu darba vidi un darba apstākļus, lai neradītu risku bērna drošībai un veselībai. Darba inspekcijai ir tiesības atļaujā norādīt arī konkrētus darba aizsardzības pasākumus, ņemot vērā bērna nodarbināšanas specifiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atļauju pieprasa un saņem darba devējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs, atbilstoši atrašanās vietai, iesniedz Darba inspekcijai rakstisku iesniegumu atļaujas saņemšanai un viena vecāka (aizbildņa) rakstisku piekrišanu.
Iesniegumā atļaujas saņemšanai jānorāda:
1.) bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
2.) nodarbināšanas veids;
3.) nodarbināšanas vieta;
4.) paredzamais darba un atpūtas laiks;
5.) nodarbināšanas ilgums;
6.) darba vietas pārbaudes rezultāti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...