Darba inspekcijas atļauja bērnu (izpildītāju) nodarbināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, ja bērnu kā izpildītāju vēlas nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šāda atļauja tiek izsniegta, ja 1.) šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 2.) viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu; 3.) šāda nodarbināšana nekavē bērna izglītošanos, par ko Darba inspekcija pieprasa izziņu no izglītības iestādes. Pirms atļaujas piešķiršanas Darba inspekcija ir tiesības pieprasīt darba devējam nodrošināt drošu darba vidi un darba apstākļus, lai neradītu risku bērna drošībai un veselībai. Darba inspekcijai ir tiesības atļaujā norādīt arī konkrētus darba aizsardzības pasākumus, ņemot vērā bērna nodarbināšanas specifiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atļauju pieprasa un saņem darba devējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja darba devējs nepiekrīt Darba inspekcijas inspektora pieņemtajam lēmumam, darba devējs to var pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas direktoram 1 mēneša laikā.
Atgādinājums
Darba devējs nedrīkst nodarbināt bērnu kā izpildītāju kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos bez viena vecāka (aizbildņa) rakstveida piekrišanas un Darba inspekcijas izdotas atļaujas.
Brīdinājums
Ja darba devējs nodarbina bērnu kā izpildītāju kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos bez viena vecāka (aizbildņa) rakstveida piekrišanas un Darba inspekcijas izdotas atļaujas, tad Valsts darba inspekcija darba devēju administratīvi soda.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2021