Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, kas datēti pēc 1944.gada*, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Kopijas tiek sagatavotas uz iesnieguma pamata, kur norādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.
* Būvprojekti, kas datēti līdz 1944.gadam, glabājas un ir pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā, tālrunis 20017505, vairāk informācijas: https://www.arhivi.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pasūtītās kopijas tiek sagatavotas 15 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pasūtītās kopijas tiek sagatavotas pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.02.2021