Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmu izmantošana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) uzturētās informācijas sistēmas tiešsaistes datu pārraides režīmā par fiziskām personām, kuru dati nepieciešami lietotājam savu funkciju veikšanai un tam nepieciešamajā datu apjomā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ziņu izmantošanas mērķim un tiesiskam pamatojumam. Personu dati tiek sniegti uz starpresoru vienošanās vai līguma pamata starp PMLP un pasūtītāju (juridiska persona, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde), izmantojot starpsistēmu saskarni vai PMLP apskates sistēmu (aplikāciju).
Pakalpojums ietver sevī tehniskā pieslēguma konfigurēšanu, abonēšanu, monitoringu, sistēmas vai aplikācijas lietotāja izveidošanu, lietotāja konta atbloķēšanu, pieslēguma atjaunošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai