Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmu izmantošana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) uzturētās informācijas sistēmas tiešsaistes datu pārraides režīmā par fiziskām personām, kuru dati nepieciešami lietotājam savu funkciju veikšanai un tam nepieciešamajā datu apjomā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ziņu izmantošanas mērķim un tiesiskam pamatojumam. Personu dati tiek sniegti uz starpresoru vienošanās vai līguma pamata starp PMLP un pasūtītāju (juridiska persona, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde), izmantojot starpsistēmu saskarni vai PMLP apskates sistēmu (aplikāciju).
Pakalpojums ietver sevī tehniskā pieslēguma konfigurēšanu, abonēšanu, monitoringu, sistēmas vai aplikācijas lietotāja izveidošanu, lietotāja konta atbloķēšanu, pieslēguma atjaunošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu darbu pie līguma izstrādes, ziņu pieprasītājs iesniedz PMLP motivētu pieprasījumu, norādot ziņu saņemšanas tiesisko pamatojumu par katru pieprasīto datu apjomu. Pieprasījumā jānorāda arī tiesisks ziņu izmantošanas mērķis, kāds tiks sasniegts, saņemot pieprasīto datu apjomu.
Laika ekonomijas nolūkā PMLP piedāvā sadarbības līguma sākotnējā teksta saskaņošanu veikt elektroniskā veidā starp PMLP un Sabiedrības kontaktpersonām.

Abonēšanas maksu par testa un produkcijas vides izmantošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā atkarībā no sistēmas lietotāju skaita, bet neatkarīgi no apstrādāto personu ierakstu skaita. Monitoringa abonēšanas maksu aprēķina pēc apstrādāto personu skaita.
MK 19.09.2017. noteikumu Nr.562 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 4., 5., 6. un 7.punkts.
Par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā par vienu personu saskaņā ar MK 29.08.2017. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2.6.apakšpunktu ir noteikta valsts nodevas samaksa EUR 2,00 (divi eiro) apmērā. Atbilstoši šo noteikumu 6.punktam valsts nodevas maksājumu veic pirms informācijas saņemšanas no Iedzīvotāju reģistra.
Valsts un pašvaldību iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc līguma noslēgšanas notiek tiešsaistes datu pārraides sistēmas ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana, vai monitoringa kopas programmatūras izstrāde, vai fizisko lietotāju pieslēgumu nodrošināšana.
Monitorings ir papildus serviss, kas nodrošina iespēju ziņu pieprasītājam iniciēt interesējošo personu datos notikušo izmaiņu saņemšanu.
Dati tiek sniegti:
- starpsistēmu saskarnē no PMLP informācijas sistēmas uz ziņu pieprasītāja sistēmu;
- manuāli, izmantojot PMLP izstrādāto un uzturēto datorprogrammu “Personu datu pārlūks”.
Abonēšanas maksu par testa un produkcijas vides izmantošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā atkarībā no sistēmas lietotāju skaita, bet neatkarīgi no apstrādāto personu ierakstu skaita. Monitoringa abonēšanas maksu aprēķina pēc apstrādāto personu skaita.
Cenrādis: MK 19.09.2017. noteikumi Nr.562 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” 4., 5., 6. un 7.punkts.
MK 29.08.2017. noteikumi Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2.6.apakšpunkts - par informācijas saņemšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā par vienas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītajiem kritērijiem, ir noteikta valsts nodevas samaksa EUR 2,00 apmērā.  Atbilstoši šo noteikumu 6.punktam valsts nodevas maksājumu veic pirms informācijas saņemšanas no Iedzīvotāju reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Personu datu apstrādes departaments
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-5, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki