Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmu izmantošana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) uzturētās informācijas sistēmas tiešsaistes datu pārraides režīmā par fiziskām personām, kuru dati nepieciešami lietotājam savu funkciju veikšanai un tam nepieciešamajā datu apjomā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ziņu izmantošanas mērķim un tiesiskam pamatojumam. Personu dati tiek sniegti uz starpresoru vienošanās vai līguma pamata starp PMLP un pasūtītāju (juridiska persona, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde), izmantojot starpsistēmu saskarni vai PMLP apskates sistēmu (aplikāciju).
Pakalpojums ietver sevī tehniskā pieslēguma konfigurēšanu, abonēšanu, monitoringu, sistēmas vai aplikācijas lietotāja izveidošanu, lietotāja konta atbloķēšanu, pieslēguma atjaunošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikumu
Atgādinājums
Brīdinājums
Par fizisko personu datu izmantošanu pretēji rakstveida vienošanās norādītajam mērķim un pamatojumam Datu valsts inspekcija ir tiesīga saukt ziņu saņēmēju pie administratīvās atbildības.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Valsts pārvaldes iekārtas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2003)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 811; 07.10.2006)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 562; 01.01.2018)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.07.2019