Paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Īss apraksts:
Paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi:
1. paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (standarta variants – 3 cilvēki);
2. paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (1 papildu cilvēks);
3. paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (nestandarta variants 2 cilvēki – bērns + tēvs).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Daugavpils pilsētas dome Paternitātes atzīšana, noteikšana, fakta konstatēšana, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai tiesas spriedumu (Daugavpils pilsētas dome)
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Paternitātes atzīšana (ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA)
Mārupes novada dome Pieteikuma iesniegšana piekrišanai paternitātes atzīšanai
Salaspils novada dome Dzimšanas fakta vai paternitātes reģistrēšana (Salaspils novada pašvaldība)
Strenču novada dome Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti (Strenču novada dome)