Sociālā palīdzība
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas pilsētas dome
Īss apraksts:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants nosaka, ka  Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.
Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka:

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;
garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību;
mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai;
trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pamata palīdzība:
trūcīgas vai  maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana;
garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI);
mājokļa pabalsts.
Papildu pabalsti:
veselības aprūpes pabalsts;
pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;
pabalsts uzturam;
pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
apbedīšanas pabalsts;
Pabalsti krīzes situācijās:
vienreizēji pabalsti krīzes situācijās;
pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas;
pabalsts pases noformēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki