Dienas centrs bērniem
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
Pakalpojums tiek sniegts no 3 līdz 18 gadus veciem bērniem un nodrošina bērniem sociālos pakalpojumus, bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas; sniedz informāciju ģimenei par pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem; sadarbojas ar citām pilsētas iestādēm un organizācijām bērna un viņa ģimenes interesēs; nodrošina informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad bērna vai citas personas rīcība apdraud bērna veselību, dzīvību, ir krimināli sodāma, vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums tiek sniegts no 3 līdz 18 gadus veciem bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Labklājības pārvaldes (dienas centra) pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
(Jūrmalas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 51; 12.11.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Kontaktinformācija: Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, Jūrmala LV - 2015
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.12.2022