Nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālos pakalpojumus Nakts patversmē – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas – ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā vai kura nonākusi krīzes situācijā, ja tās ienākumi mēnesī nepārsniedz trīskāršu valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 192,09 eiro.
Atsevišķos gadījumos, izvērtējot personas situāciju,  pakalpojumu var piešķirt arī, ja ienākumi pārsniedz 192,09 eiro.
Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai Nakts patvesrmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)