Nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālos pakalpojumus Nakts patversmē – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas – ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā vai kura nonākusi krīzes situācijā, ja tās ienākumi mēnesī nepārsniedz trīskāršu valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 192,09 eiro.
Atsevišķos gadījumos, izvērtējot personas situāciju,  pakalpojumu var piešķirt arī, ja ienākumi pārsniedz 192,09 eiro.
Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai Nakts patvesrmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Brīdinājums
Nakts patversmes pakalpojumu personai var pārtraukt, ja tā nepilda līgumu vai līdzdarbības pienākumus.
Normatīvie akti
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 291; 07.06.2003)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021