Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālie pakalpojumi bērniem pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkooģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkooģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.
Iesniegumam pievieno narkologa atzinumu un ģimenes ārsta izziņu par bērna vispārējo veselības stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
Pakalpojumu sniedz VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Jelgavā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus