Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālie pakalpojumi bērniem pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkooģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkooģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Iesniegumu Sociālajā dienestā iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.
Jāiesniedz narkologa atzinums.
Ģimenes ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.11.2019