Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensijas, valsts sociālā pabalsta vai sociālās apdrošināšanas pabalsta saņēmēja nāves gadījumā piešķirtās un izmaksai aprēķinātās pakalpojuma summas, kas nav izmaksātas līdz pakalpojuma saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt mirušā pakalpojuma saņēmēja laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet citai personai — uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona  -mirušā pakalpojuma saņēmēja laulātais, radinieks vai mantinieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija