Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Personas, kuras nav pakļautas obligātajai valsts sociālajai apdrošināšanai, var šai sistēmai pievienoties brīvprātīgi, lai iegūtu tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem.

Personai jābūt vismaz 15 gadu vecai un tās pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt Latvijā. Brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai, bet atsevišķas apdrošināmo personu kategorijas - invaliditātes, maternitātes, slimības un  vecāku sociālajai apdrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanu VSAA veic 10 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...