Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.
Brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija,
Brīvprātīgi pievienoties pensiju, invaliditātes, maternitātes, slimības, vecāku apdrošināšanai var pašnodarbinātā laulātais, kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).

Brīvprātīgi papildus var pievienoties pensiju apdrošināšanai personas, kuras maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un profesionāli sportisti, ja vienlaikus neatrodas darba attiecībās pie cita darba devēja vai ir pašnodarbinātais.
Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai var pievienoties ārpus Latvijas dzīvojošie diasporas locekļi, kuri nav iesaistīti sociālās drošības sistēmā un nesaņem pensiju savā mītnes valstī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanu VSAA veic 10 darba dienu laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...