Apbedīšanas pabalsts (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
Iesniegumam pievieno personas miršanas apliecības kopiju; ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī, - attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju; VSAA izsniegtu lēmumu par pabalsta pieškiršanu; apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentus.
Apbedīšanas pabalstu piešķir faktisko izdevumu mirušās personas apbedīšanai apmērā, bet ne vairāk par 400 euro. Pabalsta apmēru samazina par VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs