Apbedīšanas pabalsts (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 26; 10.02.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019